Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reflü

Birçok insan yemek yedikten sonra hazımsızlık, şişkinlik, geğirti, yemek borusunda yanma ve ekşime gibi şikayetler yaşar. Bu belirtiler mideden yemek borusuna, hatta ağıza doğru gelen asit ve safradan oluşan mide içeriği sayesinde oluşur. Bu durum bazı insanlar için geçici olmakla birlikte ve belli bir zaman sonra ortadan kalkmaktadır. Ancak, bazı insanlar için oldukça rahatsız edici, sık ve çok acı verici hale gelebilmektedir. Bu durum “reflü” olarak tanımlanmaktadır. Reflü, çok yaygın bir hastalıktır ve toplumda % 15-20 oranında görülmektedir. Kadınlarda daha yaygın olmasına rağmen, yemek borusunda ciddi hasar daha çok erkeklerde görülmektedir. Reflü problemi günlük yaşam kalitesini önemli derecede düşürmektedir.

Reflü Belirtileri

En sık görülen reflü semptomu mide ekşimesidir. Bazı insanlar mide, boyun, omuz, hatta sırt ve kollarda bu yanma hissini hissedebilmektedir. Göğüs ağrısı nedeniyle  koroner anjiyografi yapılan ve negatif bulgular saptanan hastaların % 50’sinde reflü saptanmaktadır. Özofajit ile olan ağrı genellikle akuttur ve birkaç saat sürmektedir, hasta semptomlar nedeni ile uykudan uyanabilmektedir. Reflü hastalığı; besin alışkanlıkları ve uyku pozisyonu ile yakından ilişkilidir. Mide yanması, mide ağrısı ve acıya ek olarak, asitli su sebebiyle geğirmek ortak bir belirtidir. Boğaz ve ağızda kötü bir tat bırakır, genellikle yemekten sonra, nadiren öğünler sırasında da oluşmaktadır. Belirtiler genellikle uyku sırasında ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte şişkinlik, geğirme, hıçkırık, boğazda gıcık, kronik öksürük, ağız kokusu, ses kısıklığı, ses tellerinde nodüller ve astım atakları  gibi diğer belirtilerde görülebilmektedir. Yemekle  birlikte, öğütme işlemini başlatmak amacıyla midede  asit salınımı başlamaktadır. Yemeğin sonunda, salgılanan bu asidin bir kısmı mideden ters akımla yemek borusunu geçerek  yemek borusunu tahriş etmektedir. Mide asidi, yemek borusunda geçici, bazan da geri dönüşümsüz hasarlar açığa çıkarabilmektedir. Midenin yüzeyinde aside dayanıklı  ve asidin zararlı etkilerini ortadan kaldıran müsin denilen maddenin yer aldığı bir mekanizma mevcuttur. Ancak, yemek borusunda aside karşı böyle koruyucu mekanizma yoktur. Midede basınç arttığında (çok fazla yemek, yemekten sonra hemen yatar vaziyete geçme vb.), reflünün oluşturduğu şikayetlerin şiddeti daha da artabilir.

Çocuklarda Reflü Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Reflü problemi çocuklarda da sıklıkla görülebilen bir hastalıktır. Çocuklarda görülen reflü hastalığı; gelişim bozukluklarına, huzursuzluğa ve yaşam kalitesinde önemli derecede düşüşe neden olmaktadır. 

Küçük çocuklarda reflü; yemeklerin yemek borusu içinden geçtiğinde, yiyeceklerin  orada yaptığı tahriş ve  iltihaplanmayla meydana gelir. Küçük ülserler meydana gelir. Reflü hastalığı, çocuğun özellikle acı ve isteksizlik nedeniyle kaşıkla yemek yemeyi reddettiğinin bir işaretidir. Ağız kokusu da bu belirtiler arasında olabilir.

Reflü Tedavisi

Reflü hastalığı, tanısı doğru konulduktan sonra tedavi edilebilen bir hastalıktır. Reflü öncelikli olarak mide asidini azaltan, midenin midenin boşalmasını kolaylaştıran ve mide hareketlerini koordine eden ilaçlarla ve midenin asitli-safralı içeriğini nötralize eden şurup ve ağızda emilebilen haplarla tıbbi olarak tedavi edilir. 

Hangi Hastalar Reflü Cerrahisine İhtiyaç Duyar?

  • Genç hastalar (hastanın yaşı ne kadar küçükse, operasyon o kadar önceliklidir),
  • Şikayetlerin çeşitliliği, ciddiyeti ve sıklığı, 
  • Yemek borusuna vermiş olduğu zararın miktarı,
  • İlaç tedavisine rağmen hastalığın tekrarlama sıklığı gibi faktörlere bakarak cerrahi işlem için karar verilir.

Leave a comment